İdari Personel

Öğr. Gör. Gülçin ERSÖZ 
Bilgi İşlem Daire Başkanı 

 

Tolga AKSAKAL
Bilgi İşlem Daire Bşk. V.

 

Furkan ERGİN
Tekniker